تحقيق تاريخچه لرستان

تاريـخ لرستــان لرستان پيش از تاريخ بنا به عقيده بسياري از باستان شناسان، لرستان از چهل هزار سال پيش به وسيله اقوامي كه به علت نداشتن خط هويت آنها ناشناخته مانده، مسكون بوده است. در اين عهد، انسان پيش از تاريخ در شكاف‌هايي كه در جوانب پردرخت كوه‌ها حفر مي‌شد و يا غالبا در يكي از غارها يا پناهگاه‌ه


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-03-05 05:58

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی