نقشه ی بخش های شهرستان سقز

شیپ فایل بخش های شهرستان سقز. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام هر "بخش: - نام قسمت مرکزی هر "بخش" - مساحت و محیط هر "بخش" به کیلومتر - مساحت و محیط هر "بخش" به متر


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-03-05 03:47

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی