تحقيق خلاقيت و نوآوري تعريف مفاهيم و مديريت آن

چكيده اين مقاله به تشريح مفاهيم و مباني خلاقيت و نوآوري مي‌پردازد. تعاريف مختلفي از خلاقيت ارائه مي‌شوند و از ديدگاه روانشناسي و سازماني مورد بررسي قرار مي گيرند. سپس موضوع نوآوري و ارتباط آن با خلاقيت شرح داده مي‌شود. ارتباط خلاقيت و نوآوري، تأثير ساختار بر نوآوري، تأثير فرهنگ سازماني بر نوآوري، تأ


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-03-04 20:25

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی