تحقيق آلودگي هوا چالش كلان شهرها

مقدمه هواي پاك مايه شادماني زندگي بشري است كه نياز به آن بيش از نياز به غذا و آب مي باشد. صنعت مدرن امروز، باعث توليد گازها و ذرات زيادي مي شود كه هواي آزاد را آلوده مي كنند. در گذشته زغال در صنعت باعث توليد دي اكسيد گوگرد زيادي مي شد، ولي امروز به دليل محتويات كم گوگرد در زغال، سوخت آن مشكلات زياد


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-03-04 19:51

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی