تحقيق لعاب و سفال و رنگ آميزي آن

مقدمه: رنگ آميزي در ميان مردم فلات ايران سابقه اي دراز دارد. اگر اينك زمان شروع آن را (در گذشته‌ي دور) ندانيم و نتوانيم نخستين جماعتي از اين فلات را كه بكار رنگ آميزي پرداخته اند بشناسيم. باري به اين مي توانيم توجه داشته باشيم كه «گل اخرا»‌ي سرخ و زردي كه در باستان كه در باستان بكار تهيه‌ي ظروف ...


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-03-06 05:23

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی