نقشه ی بخش های شهرستان پاوه

شیپ فایل بخش های شهرستان پاوه. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام هر "بخش: - نام قسمت مرکزی هر "بخش" - مساحت و محیط هر "بخش" به کیلومتر - مساحت و محیط هر "بخش" به متر


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-03-06 01:30

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی