تحقيق پلاستيك ها

مقدمه: پلاستيك ها گروهي از مواد غذايي هستند كه به گروه بزرگتري موسوم به بسپارها تعلق دارند. بسپار مولكول غول آسايي است كه از هزاران مولكول كوچكتر تشكيل شده است، اين مولكول هاي كوچك اين خاصيت منحصر به فرد را دارند كه مي توانند با هم تركيب شده مولكول هاي بزرگ به وجود آورند. مولكول هاي داراي اين ...


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-03-06 00:07

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی