تحقيق اعتماد به نفس

مقدمه اعتماد به نفس با احساس ارزشمند بودن احساسی شکننده و قابل نوسان است که از یک روزبه روز دیگر در تغییراست . از خلال دهها سال مطالعات روانشناسی در می یابیم که اعتماد به نفس با درس گرفتن از اشتباها و تکیه بر نقاط قوت شکل می گیرد . نکته در خور توجه اینکه می توان اعتماد به نفس خود را تقویت کرد و از


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-03-05 21:17

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی