تحقيق ارتباط انساني ديجيتالي

ارتباط عبارتست از جریان پویایی که در آن تبادل اطلاعات صورت می‌گیرد. این جریان می‌تواند چهره به چهره یا رودررو باشد که آن را ارتباط مستقیم یا میان فرد می نامند. چالش های مدیریت دیجیتال در عصر ارتباطات فاوا نیوز - تا همین گذشته نه چندان دور ، مثلا تا دهه پیش بسیاری از اصول و مبانی مدیریت همچنان پاید


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-03-05 13:48

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی