تحقيق بررسي و ارزيابي ريسك مشتريان اعتباري

مقدمه یکی از موضوعات مهم که در تخصیص اعتبارات بانکی حائز اهمیت می باشد، بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری می باشد. بررسی و ارزیابی امکان حصول یا عدم حصول به نرخ بازده پیش بینی شده در ارزیابی پروژه های سرمایه ای را ریسک می نامند. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-03-05 08:58

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی